2.4.09

vreemd

het zou nooit bij me opkomen maxïmo park te noemen wanneer het gaat over mijn Lievelingsmuziek. en toch blijkt hun books from boxes in mijn itunes veruit het meest beluisterd te zijn.

hun optreden van gisteren was rommelig, kwam traag op gang, en blonk vooral uit in een theatraliteit die ik zou durven duiden als over de top... nooit gedacht dat het lijntje tussen britse post-punk en schlagermuziek zo fijn kon zijn.  dan toch in de zin van een zanger die naar zijn hart grijpt en zijn blik telkens weer ten hemel werpt wanneer het gaat over liefde met een grote L en zo. om maar een voorbeeld te geven dat het objectief bekeken helemaal niet in orde was, en nog minder mijn ding was. desondanks, helemaal uit mijn dak gegaan ik.  

Geen opmerkingen: